Насловна               

Јавне набавке

ажурирана 04.06.2023

 

 

ИЗЛЕТ ученика 4/2, школска 2022/23:

        - Јавни позив. Погледај, конкурсна документација се налази на Порталу јавних набавки.

 


ЕКСКУРЗИЈЕ школска 2022/23:

        - ЈН 1/2023 - Екскурзије ученика у школској 2022/23. Погледај.

            Конкурсна докумментација се налази на Порталу јавних набавки.

         - Одлука о закључењу оквирног споразума. Погледај.


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ jnmv 1.1.1/2020

        - Позив за достављање понуда, погледај.

        - Конкурсна документација, погледај.


ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ jnmv 1.3.1/2020:

        - Позив за достављање понуда, погледај.

        - Конкурсна документација, погледај.

        - Одлука о обустави поступка 18.02.2020.г., погледај.